TAKLİTÇİLİK VE BUGÜN ÜLKE İDARESİ

Beşer tarihinde,İnsanlar arasındaki fikir ayrılıklar değişmez bir gerçektir. İnsanlar gelişme ve değişim yönündeki ileriye attığı her adımda ihtilaflarda başlar. Bu ihtilaflar insanlar arasındaki felsefi ve sosyal çeşitliliği ortaya çıkarmıştır. Toplumlar maddi ve kültürel yönden ilerleme oldukça insanlar arası ihtilaflarda, o nispette artar. Maddi yönden gelişmemiş eğitim düzeyi zayıf toplumlarda tartışma ve ihtilaflar daha az olur.

Gerçeklik konusunda insanlar, bütün yönleriyle yanılmadıkları gibi bütün yönleriyle de isabet edemezler. İnsanlarda arzu ve istekler çeşitlidir. İnsanlarda arzu ve isteklerini gerçekleştirmek için aralarında düşmanlıklar oluşmaktadır. Buda ihtilafları artırmaktadır. Her insanın ölçüleri bildikleri kadardır. Bu bilgi birikimi değiştikçe ihtilaflarda o ölçüde insanlardadeğişir ve artar. Efendimiz “ kimin hicreti Allah ve resulü içinse o bizdendir, kimin de hicreti sevdiği kadın ve dünyalık içinse onun hicreti de sevdikleri içindir” buyurmuştu. Önemli olan bu çıkarılan ihtilafların gayesi nefsi tatmin etmek için olmamalıdır. Bugünkü yapılan ihtilaflarülkenin yararına mı, liderimizin çıkarına olmaktadır?

   Günümüzdeki AKP ile FETO dedikleri arasındaki çıkan ihtilaf ülke ve toplum için midir?Bu ayrılıkların ortaya çıkmasıiçin AKP’nin on sene beklenmesi mi gerekirdi? AKP iktidarıyla FETO dedikleri grup arasındaki kavga devlet ve ülke paylaşımda anlaşma olmayınca cemaati AKP aforozederek ölüme terk etmiştir. Bu adil olmayıp gelecekte ülkenin başını ağrıtacaktır.

   Özellikle ülkemizde çıkan İhtilaflarınçoğunda taklitçilik etkili olmaktadır. Taklitçiler, aklı değerlendirmeye almadıkları için duyduklarını olduğu gibi kabul etmek isterler. Bu eski bilgiler nesiller eskidikçe kutsallık kazanmaktadır. Sonrada ilmin egemen olması gereken akıllara vehimler ve esastırlar egemen olmaktadır. Taklitten taassup doğar. Çünkü taklitçiler taklit ettiği şeyleri kutsallaştırır. Buda onun taassubunu artırır.Her insan yaşadığı cemiyetin kalite, kültür ve alışkanlıklarından etkilenir. Yaşadığı toplumun insanı olur.

Yüzyıl önce yaşayan bir Müslümanla yüz yıl sonra yaşayan birine bildikleriyle amel etmesiuygun düşmez. Toplumları en çok etkileyenler iktidarda olan siyasilerdir. Çünkü erk ve para siyasilerin elindedir. Osmanlı devleti idare şekli,dini olduğundan eğitim ve öğretime hatta kanunlar da dinden etkilenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti dini olmadığı halde AKP ile birlikte din eğitimi, devlet ve toplumun her yerinde fazlaca görülür olmuştur. Toplum 14 yıldır diken üstünde yaşamaktadır. Taassubun iyi yönü cahilin inancını artırır, liderleri ölümüne destekler. Savaşlarda bu İnanç askerlerin cesaret ve kuvvetini artırır.

 Duyguların etkisi altında kalan liderler, yönettiği devlet ve toplumu tehlikeye sürükler. Bunun örneğini ülkede yönetimdeki AKP yöneticilerinde görmekteyiz. Aklın bir konuya yaklaşımında sebep sonuç ilişkisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat taklitçi zihniyette akıl devre dışı bırakıldığı için sebep sonuç ilişkisi aranmaz.

Liderlik ve hükmetme arzusu içinde olanlar kendi görüşlerini ve ölçülerini tek doğru kabul edip görürler. Bunu destekleyenlerde zamanla aynı görüşün ve ölçünün içerisinde olurlar.  Bu iktidarla muhalefet arasındaki ihtilafları derinleştirir. Hz. Alinin bağnaz taraftarları bu hayranlığı istismar ederek “Alinin,Allah’ın kendisi olduğu düşüncesini” yaymaya kalktılar.

  Tayyip beyi yakından tanımayanlar, ona İlahi sıfatları uygun gördüler. Bu yetmedi peygamber bile yaptılar. Kadınlar cariye olmak için sıraya girdiler. Hz. Peygamber.” Ümmeti hakkında dinde en çok korktuğum âlim olmuş, fakat kalbi hikmetten nasiplenmemiş, münafık kimselerdir” Onlar konuşmalarıyla insanları etkileri altına alırlar.Cehaletleriyle de insanları saptırırlar”Geldiğimiz durum istediğimiz bilgini Mümin, istediğimiz Âlimi kâfir ilan etme hastalığı yeniden nüksetti.

İhtilaflar iki türlüdür. Birisi milletlerin ve toplumların gelişmesinin önünü açar.Diğeri ise, milletleri parçalar. Her iki şeklini de İslam tarihinde görmekteyiz.

 

İmamı Malik “Muvvatta” isimli bir eser yazar. Halifeler, bu görüşün bütün vilayetlerde uygulanmasını, Harun Raşit bir nüshasının Kâbe’ye asılmasını ister. İmamı malik bunlarınhiç birisine razı olmaz. İşte İlim Namustur.İlmindurağanlaşmasına, gelişmesine,âlimlerin tembelleşmesine neden olur diye cevap vermiştir.

 İspanyada Endülüs’te insanlar İmamı Malik'in kavuğuyla yağmur duasına çıkıyordu. Bunu duyduğunda İmamı Şafii bunun yanlış olduğunu dine uymadığını açıklamıştır.İmamı Cafer” kişinin kalbine kibir girdiğinde insan aklından o nispette eksilme olur” der.Bir tek âliminölümü, yetmiş sofunun ölümünden “şeytanı” daha çok sevindirir. Ülkemizin eğitim temeline aklın esas alınması geleceğimiz için çok önemlidir.

HABERİN AYDINLIK YÜZÜ sitesinden 21.04.2018 tarihinde yazdırılmıştır.